מצעד הספרים - "בשביל העברית", לילדים ולנוער - תשע"ג ע"ש מרים רות - או"ח

הקליקו על הקישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AgafA/Sifriya/MizaadHasfarim/Tashaag/ לצפייה באתר האינטרנט