הנחיות למנחים סביבת למידה ב-moodle - תשע"ו

הקליקו על הקישור https://docs.google.com/document/d/1naPZ18SFrRPKLH3UzRmnDkyooya1UDnp0covki46nfY/edit?usp=sharing לצפייה באתר האינטרנט