רשימת מקורות מידע למטלת הקורס

הקליקו על הקישור https://docs.google.com/document/d/1wfBiSabLPOyHn8QpB7Owt5RUClODzHDR0FRZlKW9oAw/edit?usp=sharing לצפייה באתר האינטרנט