קבלת אישור לסיום קורס ב'יונת דואר' [2015]

הקליקו על הקישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/IrgunMinhal/Tecnologei/ לצפייה באתר האינטרנט