'עוז לתמורה' נהלים ומדיניות

הקליקו על הקישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/oz/mediniut.htm לצפייה באתר האינטרנט