הנחיות ונהלים ב'אופק חדש' תשע"ה [ללומד: פרק ג' עמודים 26-35]

הקליקו על הקישור http://meyda.education.gov.il/files/PituachMiktzoi/Pituah_Miktzoey_8Dec2014.pdf לצפייה באתר האינטרנט