יישום המלצות דו"ח דורנר / האגף לחינוך מיוחד משה"ח

הקליקו על הקישור http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HaagafBepeula/VadatDorner.htm לצפייה באתר האינטרנט