שיקוף - כללי אצבע

שיקוף כללי אצבע

• בשביל לשקף נכון דרושה הקשבה טובה.

• שיקוף טוב יחלץ את הרגש, החוויה, התחושה או המחשבה מתוך דבריו של הדובר.

• שיקוף יכול לסייע ליצור הפרדה, אם ישנה תחושת הצפה.

• ככל שמדריך יתרגל את האמפתיה שבו, תתחזק יכולת השיקוף שלו.

• באמצעות שיקוף טוב בין מדריך למודרך תעמיק תחושת השותפות ביניהם.

• יכולתו של מדריך, מתוקף ניסיונו, לשמר בעבור המודרך את הקונטקסט הרחב תסייע לשקף תכנים המקופלים בתוך חוויה נקודתית.

• מדריך יכול לעודד מנהל להביא נושא לפורום המנהלים החדשים כדי לחוות שיקוף ב"היכל של מראות".

• רגישות וניסיון של מדריך יסייעו להציג "היכל של מראות".

• מתי לא נשתמש בשיקוף? לשיקוף נכון דרושות הקשבה ברמה גבוהה ויכולת אמפתית טובה, אחרת הדובר עשוי לדחות את השיקוף. השיקוף מתרחש בהקשבה מלאה. מדובר בטכניקה של הקשבה, ובמנותק ממנה היא טכניקה ריקה. o שיקוף טוב יעצים את הרגשות והתחושות של הדובר וייתן להם נוכחות. על כן עלינו לחשוב אם התגובה נכונה לתוכן. לדוגמה: אם אדם "מצוברח", מדוכא או חסר אנרגיות, שיקוף עלול להגביר את התחושות הללו ולהוביל לשקיעה עמוקה יותר. עלינו לחשוב אם שקיעה זו עשויה לקדם את המודרך או להפך.

להרחבה: שיקוף בהדרכה אישית למנהלים חדשים / אבני ראשה

שינוי אחרון: 19/10/2015, 00:23