הענן החינוכי - מערכת הקורסים במרכז הפסג"ה למנחה

כחלק מההיערכות להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 נבחרה מערכת ה-Moodle ככלי לניהול הוראה/למידה במרכזי הפסג"ה Moodle הינה מערכת המאפשרת ניהול הוראה/למידה מקוונת, עשירה במנגנונים משוכללים ליצירה ולהפצת תכנים, מאפשרת למידה שיתופית ותקשורת. המערכת הפכה בשנים האחרונות לסביבת למידה הנפוצה במערכת החינוך, באקדמיה ובמכללות ולכן נבחרה גם על ידי מרכזי הפסג"ה ככלי המוביל למידה משמעותית בקורסי מורים בפיתוח המקצועי של צוותי ההוראה.

התמצאות במרחב הקורסים:

א.  כניסה למערכת - הענן החינוכי

    הנחיות כניסה למערכת הקורסים.

ב.  הקורסים שלי -  לחצו על הקורס בו אתם מלמדים (ניתן להיכנס רק לקורס בו אתם מלמדים).

ג.  משלוח הודעות ללומדים בקורס 

ו.  מידע על הקורס: 

1. לוח הזמנים, סילבוס ומקום להגשת מטלת הסיום יופיעו בחלק העליון של הקורס.

2. חומרי למידה ומטלות - במהלך הקורס המנחה יוסיף על פי שיקול דעתו: חומרי למידה, מטלות, פורום לקיום שיח עם הלומדים ועוד. צוות מרכז הפסג"ה ישמח לסייע ולייעץ בבניית מטלות וארגון מרחב הקורס.

ז.  סיום הקורס:

           1. הלומדים מגישים מטלת סיום כחודש מיום סיום הקורס באתר הקורסים של מרכז הפסג"ה בלבד.

           2. על המנחה לבדוק עד לחודש לאחר מועד הגשת העבודות של הלומדים ולהגיש ציונים בתוך אתר הקורסים של מרכז הפסג"ה. בסיום הבדיקה יש להודיע למרכז הפסג"ה.
 

אנו מאחלים לכם השתלמות מעניינת, מועילה ואף מהנה.

צוות הפסג"ה

שינוי אחרון: 9/06/2015, 09:12