מחירון שירותי פסג"ה

 

פריט

סכום לתשלום

הערות

שליחת פקס

1 ₪

כריכה בסליל

סליל -2  ₪

שקף-0.5 ₪

מפל-0.5 ₪

למינציה

₪ 0.5 - A4

₪1  - A3

חימום המכונה הוא 10 ד' - מומלץ להתקשר לפני הגעה.

למינציה A3

גליל רץ

3 ₪ למטר

למינציה

מטר רץ

10 ₪ למטר

צילום/הדפסה A4 שחור

0.20 אג' לדף

צילום/הדפסה A3 שחור

0.40 אג' לדף

צילום/הדפסה A4 צבעוני

2.5 ₪

מעל 10 עמ'-2 ₪

מעל 50 עמ'-1.5 ₪

צילום/הדפסה A3 צבעוני

5 ₪

מעל 10 עמ'-4 ₪

מעל 50 עמ'-3.5 ₪

שינוי אחרון: 24/03/2015, 08:27