צוות הפסג"ה

שם תפקיד דרך התקשרות
מירי אבן חן
מנהלת הפסג"ה
pisgama@gmail.com
גתית פלג סגנית הפסג"ה
pisgama2@gmail.com
גליה מזור
מדריכה פדגוגית ומאמנת בכירה
מדריכה מוסמכת להכשרה supervision
magalg@gmail.com
דגנית יפה-ארגז
מעריכה פנימית
 
מאיה כהן

רכזת תקשוב

pisgamat@gmail.com
סיגל יוסף מדריכה פדגוגית ומינהלה sigaly00@walla.co.il
אהובי סעד מדריכה פדגוגית ומינהלה ahuvis2@gmail.con
יעל מעוז - אוברגוט מדריכה פדגוגית ומינהלה yaelobr@gmail.com
יפית אשואל
מזכירה
pisgamaala@gmail.com
ברכה כהן
מזכירה
brachah1959@gmail.com

 

שינוי אחרון: 17/09/2018, 10:15