צוות הפסג"ה

צוות הפסג"ה

שם תפקיד דרך התקשרות
מירי אבן חן
מנהלת הפסג"ה
pisgama@gmail.com
יעל בזק
סגנית הפסג"ה
pisgama1@gmail.com
גליה מזור
מדריכה פדגוגית ומאמנת בכירה
מדריכה מוסמכת להכשרה supervision
magalg@gmail.com
דגנית יפה-ארגז
מעריכה פנימית
 
גתית פלג

רכזת מדור הגיל הרך

pmganim@gmail.com
סיגל יוסף מדריכה פדגוגית ומינהלה  
אהובי סעד מדריכה פדגוגית ומינהלה
יעל מעוז - אוברגוט מדריכה פדגוגית ומינהלה  
יפית אשואל
מזכירה
pisgamaala@gmail.com
ברכה כהן
מזכירה
 

 

שינוי אחרון: 11/08/2016, 13:32