המרכז לפיתוח סגלי הוראה במעלה אדומים הוא פרי יוזמה של משרד החינוך ופועל בשיתוף פעולה עם אגף החינוך של עיריית מעלה אדומים, שגם תומך ומקדם את פעילותו.

תוכנית העבודה של הפסג"ה היא פרי שותפות של כל העוסקים בפיתוח המקצועי: משרד החינוך, מנהל המחוז, הפיקוח הכולל והמקצועי, מנהלי בתי הספר, הרשות המקומית והכי חשובים הם עובדי ההוראה ואנו רואים בהם לקוחות ושותפים כאחד לעשייה החינוכית.

 

לקוחות הפסג"ה: לקוחותינו הם כל עובדי ההוראה בעיר מעלה אדומים ומזרחה, מעין גדי בדרום ועד למחולה ומעלה אפרים שבצפון.

 

עובדי הפסגה: בפסג"ה צוות בית מצומצם אך איכותי הנותן שירותי קבלת קהל וניהול אדמיניסטרטיבי של מערך ההשתלמויות. את ההשתלמויות מעבירים מרצים חיצוניים בעלי תואר שני ומעלה. המועסקים על בסיס שעות מרצה.

 

הערכים המרכזיים שבבסיס פעילותינו

למידה יישומית: ההדרכות בפסג"ה משלבות ידע אקדמי ויישומי והן מותאמות לצרכיהם הייחודיים של עובדי ההוראה. בדרך זו אנו מבטיחים כי המשתלמים יוכלו ליישם את אשר חוו ולמדו במהלך ההשתלמויות בעבודתם השוטפת.

שותפות: אנו רואים בעובדי ההוראה שותפים מלאים לפיתוח תכני ההוראה, לשיפורם ולחיזוק מערך החינוך העירוני. הפסג"ה פועלת ליצירת שותפות אמיתית שמטרתה להביא לשיפור מתמיד באיכות ההוראה תוך יצירת אווירה חמה ומשפחתית במרכז הפסג"ה.

חדשנות: הפסג"ה היא גוף דינאמי וער לצרכי השטח. אנו שואפים להתאים את פעילות הפסג"ה לצרכים המשתנים של עובדי ההוראה למגמות עדכניות בשדה החינוך בארץ ובעולם כך לדוגמה, הפסג"ה פועלת לשיפור הלמידה המתוקשבת, לפיתוח תרבות הערכה ומדידה, לרכישת אסטרטגיות הוראה מגוונות וכל אלו מלווים באתרי אינטרנט לשיפור וייעול הלמידה.

מקצועיות- הפסגה מבצעת תהליך מעמיק של איתור צרכי עובדי ההוראה ומערכת החינוך ונותנת מענה הולם על ידי בחירת מרצים מקצועיים בעלי תואר שני ומעלה, בעלי ניסיון בהדרכה וניסיון בשדה. הפסג"ה מקיימת מעקב אחר התנהלות ההשתלמויות ומפיקה לקחים לצורך שיפור מתמיד בפעילותה. כל זה רק חלק מתהליך שמטרתו להבטיח מערך הדרכה מקצועי.

טלפון 02-5356897

פקס 02-5357756

דוא"ל pisgamaale@gmail.com

שינוי אחרון: 9/10/2018, 15:48