תמונה של אדמין מערכת
אישורי סיום קורס ל'יונת דואר'
על ידי אדמין מערכת בתאריך 24/03/2015, 09:09
 

אנו שמחים להודיעכם על שיפור שירות נוסף לעובדי הוראה בישראל.

החל מתאריך יב' שבט תשע"ה, 1.2.2015 ישלחו אישורי סיום קורסים שאושרו ע"י אגף א' – לפיתוח מקצועי של עו"ה באמצעות "יונת דואר" של משרד החינוך *.

בכך, נקצר תהליכים נתרום לאקולוגיה ונשפר את השירות. *

מינהל תקשוב ומערכות מידע מספק לקהילת עובדי ההוראה בישראל סביבת עבודה מאובטחת ונטולת פרסומות.

סביבת העבודה מאפשרת שיתופיות, ומספקת שירותים נלווים לשימוש מקצועי ואישי.

הגישה לסביבה אפשרית מכל מקום ובכל עת.

לרשותכם עובדי ההוראה : מנהלים, מורים וגננות, כלי מרכזי המאפשר תקשורת עם קהיליית החינוך על כל מעגליה ועם כל כתובת דוא"ל אחרת.

פרטים בקישור המצ"ב -http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/IrgunMinhal/Tecnologei/

למוקד התמיכה בנושא סיסמאות ליונת דואר, ניתן לפנות 03-9298888