אלבום המסע לפולין

עמוד: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  ()
תאריך מיקום תיאור תמונה פעולות
יום שלישי, י' בתמוז - 12 ביולי טרבלינקה הכניסה  עוד
יום שלישי, י' בתמוז - 12 ביולי טרבלינקה שמואל ומרים וילינברג  עוד
יום שלישי, י' בתמוז - 12 ביולי טרבלינקה  עוד
יום שלישי, י' בתמוז - 12 ביולי טרבלינקה  עוד
יום שלישי, י' בתמוז - 12 ביולי טרבלינקה  עוד
יום שלישי, י' בתמוז - 12 ביולי טרבלינקה תוואי הרכבת  עוד
יום שלישי, י' בתמוז - 12 ביולי טרבלינקה  עוד
יום שלישי, י' בתמוז - 12 ביולי טרבלינקה  עוד
יום שלישי, י' בתמוז - 12 ביולי טרבלינקה  עוד
יום שלישי, י' בתמוז - 12 ביולי טרבלינקה האנדרטה  עוד
עמוד: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  ()

        
 
תאריך:
מיקום: