פסלים

לוחות קיר - הנחלים

אומנית: גדולה עוגן

על הקירות במעברים בין הכניסות, שלוש יצירות אומנות: תאנה, חטמיות ותמר.
היצירות עוסקות בצמחיה שעל ספר המדבר. היצרות עשויות מבטון בתוספת תחמוצות שונות של מתכות שהן נותנות את הצבעוניות ליצירות.

היצירות נחנכו בשנת 1983.

מיקום:במבנן (שיכון ארוך המתפתל מסביב לגינה גדולה עם מתקני שעשועים) ברחוב הנחלים.