פסלים

המדרגות

אומן: מוטי מלר

מוטי מלר הכין יצירה אומנותית המשקפת את השם "מעלה אדומים".
"המדרגות" עשויות ממתכת (30 מדרגות), כל אחת מהן שוקלת 200 ק"ג. הן סודרו באלכסון במרחק של עשרה מטר האחת מהשניה. כדי למקם כל "מדרגה" ולהניחה על המדרון נדרשו מסוק ונווט שיכוון למיקום המדוייק. המבצע זכה לתהודה בכלי התקשורת בארץ ובעולם. כל "מדרגה" מקובעת לאדמה בעזרת שני פינים ממתכת בעומק מטר וחצי. המדרון המערבי אושר על ידי אנשי מקצוע ונמצא מתאים להנחת היצירה. אנשי המקצוע העדיפו להניח את המדרגות כך שלא יהיו תלויים ונתונים להשפעת מזג האוויר ותנודות בטבע, כמו למשל: רוחות ורעידות אדמה קלות. אחת לשנה בודקים אנשי העירייה את היצירה ומוודאים שכל "מדרגה" נמצאת במקומה.

האומן בחר שלא לצבוע את "המדרגות" ולהשאירן בצבען הטבעי - שחור אדמדם.

הפסל נחנך בשנת 1990.

מיקום: מדרון המערבי של העיר ממחלף הכבישים ירושלים - מעלה אדומים ועד לרחוב ה'שמינית' בשכונת 'כלי שיר'.