חורשות וגנים

גן ארכיאולוגי

מיקום: במורד רחוב המצדים מול בית מספר 19, שוכן לו גן - גן ארכיאלוגי.

בגן, בין העצים "מסתתרת" לה גת יפה, גדולה ומשוכללת.

ניתן לרואת את משטחי הדריכה (בהם דרכו הכורמים), תעלות (הדרכן המיץ זרם)

ובורות שיקוע (בהם שקעו חלקיקי הקליפות, החרצנים ושאריות בשר הפרי).

הנוזל נאסף לכדים והושם במרתפים. 

בגן, בור מים הצמוד לגת, יתכן ושימש את הפועלים לנקיון ושתייה.

הארכיאולוגיים משערים שחוצבי הגת ובוניו היו נזירים מאתר מרטיריוס הסמוך,

השוכן בשכונת הנחלים. במנזר נמצא מרתף מפואר.