חורשות וגנים

גן פופי (פופאי)

גן משחקים לזכרו של נתנאל זלמן בן יעקב דוב (פופי) ז"ל, אבי משפחת בורבק מארה"ב.
על שלט ההנצחה, בכניסה לגן כתוב: "...אהבתו העמוקה לילדיו, נכדיו וניניו, כללה את ילדי ישראל באשר הם..."
משפחת בורבק מארה"ב אוהדת את מפעל ההתיישבות הציוני ביש"ע.

הגן נחנך באפריל 1999.

מיקום: רחוב התוף, שכונת כלי שיר.