אימון להצלחות פרקטיקום
גליה מזור 
תשעג - סמל קורס: